• İş Sahibi
 • İLLER BANKASI ANONİM ŞİRKETİ YATIRIM KOORDİNASYON DAİRESİ BAŞKANLIĞI
 • İşin Adı (İhale Kayıt Numarası)
 • BEREKETLİ (TOKAT) KANALİZASYON İNŞAATI YAPIM İŞİ , 2014/110722
 • İşin Yapıldığı Yer
 • TOKAT
 • Uygulanan Yapı Tekniği
 • KANALİZASYON ŞEBEKE İNŞAATI
 • Yüklenici
 • MAŞ İNŞAAT SANAYİ VE TİC.A.Ş.
 • Ortaklık Oranları
 • %100
 • İlk Sözleşme Bedeli
 • 1.578.933,00-TL
 • Toplam Sözleşme Bedeli
 • 1.803.924,32 -TL
 • Sözleşme Tarihi
 • 06.01.2015
 • İhale Tarihi
 • 15.10.2014
 • İş Bitim Tarihi
 • 16.10.2015
 • Tamamlanma Oranı
 • %100

Proje Fotoğrafları