• İş Sahibi
 • İLLER BANKASI ANONİM ŞİRKETİ YATIRIM KOORDİNASYON DAİRESİ BAŞKANLIĞI
 • İşin Adı (İhale Kayıt Numarası)
 • SARAYDÜZÜ (SİNOP) KANALİZASYON, YAĞMURSUYU VE ATIKSU ARITMA TESİSİ İNŞAATI, 2017/98909
 • İşin Yapıldığı Yer
 • SİNOP
 • Uygulanan Yapı Tekniği
 • ATIK SU ARITMA TESİSİ İNŞAATI (ALTYAPI TESİSLERİ VE BETONARME YAPILAR) İLE KANALİZASYON VE YAĞMURSUYU İNŞAATI
 • Yüklenici
 • MAŞ İNŞAAT SANAYİ VE TİC.A.Ş.
 • Ortaklık Oranları
 • %100
 • İlk Sözleşme Bedeli
 • 4.948.849,00-TL
 • Toplam Sözleşme Bedeli
 • 4.948.849,00 -TL
 • Sözleşme Tarihi
 • 19.06.2017
 • İhale Tarihi
 • 06.04.2017
 • İş Bitim Tarihi
 • 24.07.2018
 • Tamamlanma Oranı
 • %98,65

Proje Fotoğrafları